يكشنبه, 2 آبان 1400 :: Sunday, 24 October 2021
 

کلیدواژه: آب تهران

وضعیت تامین آب تهران خوب نیست

وضعیت تامین آب تهران خوب نیست

رئیس شورای شهر تهران از برگزاری جلسه اعضای شورای شهر با نمایندگان تهران در مجلس خبر داد.