يكشنبه, 22 فروردين 1400 :: Sunday, 11 April 2021
 

کلیدواژه: دستاورد انرژی اتمی

صالحی: ۱۳۳ دستاورد انرژی اتمی را به نمایش خواهیم گذاشت

صالحی: ۱۳۳ دستاورد انرژی اتمی را به نمایش خواهیم گذاشت

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: روز شنبه نمایشگاهی با ۱۳۳ دستاورد به نمایش خواهیم گذاشت و ۷ رونمایی خواهیم داشت که مهمترین آن «رادیو دارو» است.