يكشنبه, 22 فروردين 1400 :: Sunday, 11 April 2021
 

کلیدواژه: اردن 

جنگ قدرت در اردن و ردپای عربستان در یک کودتای نافرجام

جنگ قدرت در اردن و ردپای عربستان در یک کودتای نافرجام

بروس ریدل، کارشناس امور غرب آسیا به واکاوی تحولات امنیتی اخیر اردن از بعد مداخله خارجی پرداخته است.