چهارشنبه, 13 اسفند 1399 :: Wednesday, 3 March 2021
 

کلیدواژه: مجلس و دولت

 مجلس و دولت اختلاف نظرشان را حل کنن

مجلس و دولت اختلاف نظرشان را حل کنن

بیانات رهبر انقلاب درباره اختلاف نظر بین مجلس و دولت درباره اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها: مجلس و دولت اختلاف نظر امروزشان را حل کنند که نشان دهنده دوصدایی نباشد.