يكشنبه, 10 اسفند 1399 :: Sunday, 28 February 2021
 

کلیدواژه: آژانس و ایران

نماینده روسیه توافق بین آژانس و ایران را مهم ارزیابی کرد

نماینده روسیه توافق بین آژانس و ایران را مهم ارزیابی کرد

میخاییل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمان های بین المللی توافق اخیر بین آژانس بین المللی اتمی و ایران را دستاوری مهم دانست.