پنجشنبه, 26 فروردين 1400 :: Thursday, 15 April 2021
 

کلیدواژه: دامنه نوسان سهام

تغییر دامنه نوسان سهام، دوای درد این روزهای بازار سرمایه نیست

تغییر دامنه نوسان سهام، دوای درد این روزهای بازار سرمایه نیست

یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی بورس مبنی بر تغییر دامنه نوسان خرید و فروش سهام بین منفی ۲ و مثبت ۶ درصد گفت: این تصمیم در صورتی می تواند تصمیم خوبی باشد که با کاهش ابهامات پیرامون بازار سرمایه همراه باشد.