يكشنبه, 17 اسفند 1399 :: Sunday, 7 March 2021
 

کلیدواژه: حکیم زاده

آموزش و پرورش بدنبال تصدی گری نیست

آموزش و پرورش بدنبال تصدی گری نیست

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: دوره شش ساله یک دوره بسیار مهم و با اهمیت است که در این دوره شخصیت کودکان ساخته شده و در حال شکلگیری است و رشد همه جانبه کودکان زیر ۶ سال در این دوره اول زندگی است، اهمیت فراوانی دارد.