پنجشنبه, 7 اسفند 1399 :: Thursday, 25 February 2021
 

کلیدواژه: خواننده آذربایجانی

موزیک‌ویدئو خواننده آذربایجانی در وصف شهید سلیمانی

موزیک‌ویدئو خواننده آذربایجانی در وصف شهید سلیمانی

یک خواننده آذربایجانی در وصف سپهبد شهید قاسم سلیمانی موزیک ویدئویی پر مفهوم ساخت.