پنجشنبه, 23 ارديبهشت 1400 :: Thursday, 13 May 2021
 

کلیدواژه: حمله سایبری 

حمله سایبری گسترده به چند شرکت در اراضی اشغالی

حمله سایبری گسترده به چند شرکت در اراضی اشغالی

رسانه‌های رژیم صهیونیستی از حمله سایبری به چندین شرکت در اراضی اشغالی خبر می‌دهند.
حمله سایبری و شکستی بزرگ برای نهاد‌های امنیتی آمریکا

حمله سایبری و شکستی بزرگ برای نهاد‌های امنیتی آمریکا

حمله سایبری اخیر به چندین نهاد آمریکایی، ضعف در ساختار امنیت سایبری این کشور را آشکار کرد.