دوشنبه, 29 دى 1399 :: Monday, 18 January 2021
 

کلیدواژه: فاطمه زهرا(س)

چند نکته مهم پیرامون سبک زندگی اجتماعی حضرت «فاطمه زهرا(س)»

چند نکته مهم پیرامون سبک زندگی اجتماعی حضرت «فاطمه زهرا(س)»

یک کارشناس علوم قرآنی گفت: نگاه به سبک زندگی اجتماعی حضرت «فاطمه زهرا (س)» گویای این مهم است که این بانوی بزرگ تا چه حد به درد مندی جامعه توجه داشتند ایشان برای حضور اجتماعی همواره پیش قدم بودند.
چند نکته مهم پیرامون قناعت، بخشش و کرامت حضرت «فاطمه زهرا(س)»

چند نکته مهم پیرامون قناعت، بخشش و کرامت حضرت «فاطمه زهرا(س)»

یک کارشناس علوم قرآنی گفت: قناعت به عنوان یکی از با فضیلت‌ترین و ارزشمند‌ترین ویژگی‌های اخلاقی انسان به شمار می‌آید، ویژگی که «حضرت فاطمه زهرا (س)» با زندگی ساده خود، امکان اجرا نمودن آن را در زندگی ثابت کرده است.
چند نکته مهم پیرامون صبر، قناعت و سیره تربیتی حضرت «فاطمه زهرا(س)»

چند نکته مهم پیرامون صبر، قناعت و سیره تربیتی حضرت «فاطمه زهرا(س)»

یک کارشناس علوم قرآنی گفت: ما همواره باید از حضرت «فاطمه زهرا (س)» الگوبرداری کنیم ایشان الگوی بزرگ صبر و قناعت بودند و این موضوعی است که امروزه باید آن را همواره مد نظر قرار داد.