پنجشنبه, 7 اسفند 1399 :: Thursday, 25 February 2021
 

کلیدواژه: شایعه مجازی

پاسخ عضو ستاد کرونا به ۳ شایعه مجازی

پاسخ عضو ستاد کرونا به ۳ شایعه مجازی

عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا به بیان توضیحاتی در خصوص ۳ شایعه مجازی درباره این بیماری پرداخت.