پنجشنبه, 23 ارديبهشت 1400 :: Thursday, 13 May 2021
 

کلیدواژه: ترور حاج قاسم

 شمخانی: کمترین مجازات عاملان ترور حاج قاسم خروج فوری آنها از منطقه است

شمخانی: کمترین مجازات عاملان ترور حاج قاسم خروج فوری آنها از منطقه است

دبیر شورای‌عالی امنیت ملی: ترور سردار سلیمانی و ابو مهدی المهندس را از مصادیق بارز تروریسم دولتی دانست و تاکید کرد کمترین مجازات عاملان این جنایت بزرگ خروج فوری از منطقه به ویژه کشوری است که این جنایت در آن صورت گرفته است.