شنبه, 5 مهر 1399 :: Saturday, 26 September 2020
 

کلیدواژه: کابینه «آبه شینزو»

کابینه «آبه شینزو» در ژاپن استعفا کرد

کابینه «آبه شینزو» در ژاپن استعفا کرد

کابینه «آبه شینزو» نخست وزیر مستعفی ژاپن امروز چهارشنبه به صورت دسته جمعی استعفا کرد به این ترتیب دوران هشت ساله آبه بر ژاپن پایان یافت.