شنبه, 14 تير 1399 :: Saturday, 4 July 2020
 

کلیدواژه: معلمان خرید خدمت

مشکل مضاعف

مشکل مضاعف "معلمان خرید خدمت" در دوران کرونا

آیا در یک سیستم آموزشی که بین معلمان و دستگاه متولی آموزش، شیوه واسطه‌گری برقرار باشد، می‌توان آموزش مفید و پرورش نسل‌های آینده را انتظار داشت؟