جمعه, 12 آذر 1400 :: Friday, 3 December 2021
 

کلیدواژه: آخرین آمار

فوت ۴۳۴ بیمار در شبانه روز گذشته در کشور

فوت ۴۳۴ بیمار در شبانه روز گذشته در کشور

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
فوت ۴۶۲ بیمار کووید۱۹ در کشور

فوت ۴۶۲ بیمار کووید۱۹ در کشور

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
تاخت و تاز کرونا در کشور

تاخت و تاز کرونا در کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا تا ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۶۹ هزار نفر گذشت

مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۶۹ هزار نفر گذشت

بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۳۷۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۶۹ هزار و ۱۲۰ نفر رسید.
 ۳۸۸ بیمار دیگر قربانی کرونا شدند

۳۸۸ بیمار دیگر قربانی کرونا شدند

بنابر اعلام وزارت بهداشت، طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۴۸۸۶ تن مبتلای کرونا در کشور شناسایی شدند که از این میان ۳هزار و ۵۸۵ تن در مراکز درمانی بستری شدند.
فوت ۳۹۵ بیمار کووید۱۹ در کشور

فوت ۳۹۵ بیمار کووید۱۹ در کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۶۷ هزار نفر گذشت

مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۶۷ هزار نفر گذشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
فوت ۴۰۵ بیمار کووید۱۹ در کشور

فوت ۴۰۵ بیمار کووید۱۹ در کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
فوت ۳۱۹ بیمار کووید۱۹ و شناسایی ۲۱۳۱۲ مبتلای جدید

فوت ۳۱۹ بیمار کووید۱۹ و شناسایی ۲۱۳۱۲ مبتلای جدید

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
فوت ۲۹۱بیمار و شناسایی ۲۴۷۶۰ بیمار جدید

فوت ۲۹۱بیمار و شناسایی ۲۴۷۶۰ بیمار جدید

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
فوت ۲۷۴ بیمار دیگر و شناسایی ۲۳۳۱۱ مبتلای جدید کرونا در کشور

فوت ۲۷۴ بیمار دیگر و شناسایی ۲۳۳۱۱ مبتلای جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
شناسایی ۲۱ هزار بیمارجدید مبتلا به کرونا

شناسایی ۲۱ هزار بیمارجدید مبتلا به کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
شناسایی ۱۹۶۶۶ بیمار جدید کرونا و فوت ۱۹۳ بیمار دیگر در کشور

شناسایی ۱۹۶۶۶ بیمار جدید کرونا و فوت ۱۹۳ بیمار دیگر در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
کرونا جان ۱۵۵ تن دیگر از هموطنان را گرفت

کرونا جان ۱۵۵ تن دیگر از هموطنان را گرفت

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
فوت ۱۹۳ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته

فوت ۱۹۳ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته

سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
 ۱۷۴ فوتی و شناسایی۱۷۴۳۰ بیمار دیگر طی ۲۴ گذشته

۱۷۴ فوتی و شناسایی۱۷۴۳۰ بیمار دیگر طی ۲۴ گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
فوت ۱۷۲ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ گذشته

فوت ۱۷۲ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
فوت ۱۶۱ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ گذشته

فوت ۱۶۱ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
فوت ۱۲۳ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته

فوت ۱۲۳ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
 در شبانه روز گذشته ۹۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند

در شبانه روز گذشته ۹۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
فوت ۹۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

فوت ۹۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
 ۶۵ فوتی و ۷۸۰۲ بیمار جدید کرونا در کشور

۶۵ فوتی و ۷۸۰۲ بیمار جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۷ اسفند ماه اعلام کرد.
۹۷ فوتی و ۸۳۸۰ مبتلای جدید کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته

۹۷ فوتی و ۸۳۸۰ مبتلای جدید کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۶ اسفند ماه اعلام کرد.
۳ رقمی شدن آمار مرگ‌ومیر کرونا با فوت ۱۰۰ بیمار جدید در کشور

۳ رقمی شدن آمار مرگ‌ومیر کرونا با فوت ۱۰۰ بیمار جدید در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۵ اسفند ماه اعلام کرد.
فوت ۸۸ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته

فوت ۸۸ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۴ اسفند ماه اعلام کرد.