شنبه, 28 فروردين 1400 :: Saturday, 17 April 2021
 

کلیدواژه: آخرین آمار

فوت ۲۹۱بیمار و شناسایی ۲۴۷۶۰ بیمار جدید

فوت ۲۹۱بیمار و شناسایی ۲۴۷۶۰ بیمار جدید

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
فوت ۲۷۴ بیمار دیگر و شناسایی ۲۳۳۱۱ مبتلای جدید کرونا در کشور

فوت ۲۷۴ بیمار دیگر و شناسایی ۲۳۳۱۱ مبتلای جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
شناسایی ۲۱ هزار بیمارجدید مبتلا به کرونا

شناسایی ۲۱ هزار بیمارجدید مبتلا به کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
شناسایی ۱۹۶۶۶ بیمار جدید کرونا و فوت ۱۹۳ بیمار دیگر در کشور

شناسایی ۱۹۶۶۶ بیمار جدید کرونا و فوت ۱۹۳ بیمار دیگر در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
کرونا جان ۱۵۵ تن دیگر از هموطنان را گرفت

کرونا جان ۱۵۵ تن دیگر از هموطنان را گرفت

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
فوت ۱۹۳ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته

فوت ۱۹۳ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته

سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
 ۱۷۴ فوتی و شناسایی۱۷۴۳۰ بیمار دیگر طی ۲۴ گذشته

۱۷۴ فوتی و شناسایی۱۷۴۳۰ بیمار دیگر طی ۲۴ گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
فوت ۱۷۲ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ گذشته

فوت ۱۷۲ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
فوت ۱۶۱ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ گذشته

فوت ۱۶۱ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
فوت ۱۲۳ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته

فوت ۱۲۳ بیمار مبتلا به کرونا طی شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
 در شبانه روز گذشته ۹۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند

در شبانه روز گذشته ۹۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
فوت ۹۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

فوت ۹۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ اعلام کرد.
 ۶۵ فوتی و ۷۸۰۲ بیمار جدید کرونا در کشور

۶۵ فوتی و ۷۸۰۲ بیمار جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۷ اسفند ماه اعلام کرد.
۹۷ فوتی و ۸۳۸۰ مبتلای جدید کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته

۹۷ فوتی و ۸۳۸۰ مبتلای جدید کرونا در کشور طی ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۶ اسفند ماه اعلام کرد.
۳ رقمی شدن آمار مرگ‌ومیر کرونا با فوت ۱۰۰ بیمار جدید در کشور

۳ رقمی شدن آمار مرگ‌ومیر کرونا با فوت ۱۰۰ بیمار جدید در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۵ اسفند ماه اعلام کرد.
فوت ۸۸ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته

فوت ۸۸ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۴ اسفند ماه اعلام کرد.
فوت ۷۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در کشور

فوت ۷۳ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا تا ۲۳ اسفند ماه را اعلام کرد.
 ۵۳ فوتی جدید کرونا در کشور

۵۳ فوتی جدید کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۲ اسفند ماه اعلام کرد.
جان باختن ۹۳ بیمار کووید۱۹ در کشور

جان باختن ۹۳ بیمار کووید۱۹ در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۷ اسفند ماه اعلام کرد.
شناسایی ۸۲۱۲ بیمار جدید کووید۱۹ و فوت ۸۲ بیمار در شبانه روز گذشته

شناسایی ۸۲۱۲ بیمار جدید کووید۱۹ و فوت ۸۲ بیمار در شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۶ اسفند ماه اعلام کرد.
شناسایی ۸۴۰۴ بیمار جدید کووید-۱۹

شناسایی ۸۴۰۴ بیمار جدید کووید-۱۹

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۴ اسفند ماه اعلام کرد.
۸۶ فوتی و ۸۵۲۵ مبتلای جدید کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

۸۶ فوتی و ۸۵۲۵ مبتلای جدید کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۳ اسفند ماه اعلام کرد.
جان باختن ۸۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

جان باختن ۸۶ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۲ اسفند ماه اعلام کرد.
فوت ۱۰۸بیمار کووید ۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته

فوت ۱۰۸بیمار کووید ۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۱ اسفند ماه اعلام کرد.
مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۶۰ هزار نفر گذشت

مجموع قربانیان کرونا در کشور از ۶۰ هزار نفر گذشت

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۰ اسفند ماه اعلام کرد.