جمعه, 3 بهمن 1399 :: Friday, 22 January 2021
 

کلیدواژه: آخرین آمار

کرونا جان ۹۳ نفر دیگر را در ایران گرفت

کرونا جان ۹۳ نفر دیگر را در ایران گرفت

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون یک میلیون و ۳۵۴ هزار و ۵۲۰ نفر در کشور به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۹۳ نفر از بیماران مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جانباختگان کرونا در کشور به ۵۷ هزار و ۱۵۰ نفر رسیده است.
 فوت ۸۴ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته

فوت ۸۴ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا یکم بهمن ماه اعلام کرد.
۸۷ فوتی و ۵۹۱۷ مبتلای جدید کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته

۸۷ فوتی و ۵۹۱۷ مبتلای جدید کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۳۰ دی ماه اعلام کرد.
جان باختن ۸۳ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته

جان باختن ۸۳ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۹ دی ماه اعلام کرد.
فوت ۸۶ بیمار مبتلا به کرونا

فوت ۸۶ بیمار مبتلا به کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۸ دی ماه اعلام کرد.
فوت ۹۷ بیمار دیگر مبتلا به کرونا در کشور

فوت ۹۷ بیمار دیگر مبتلا به کرونا در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۴ دی ماه اعلام کرد.
۹۸ فوت و ۶۴۰۸ ابتلای جدید کرونا طی شبانه روز گذشته

۹۸ فوت و ۶۴۰۸ ابتلای جدید کرونا طی شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۳ دی ماه اعلام کرد.
 فوت ۹۱ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

فوت ۹۱ بیمار کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۲ دی ماه اعلام کرد.
فوت ۷۱ بیمار مبتلا به کرونا و شناسایی ۵۹۶۸ مورد جدید طی ۲۴ ساعت گذشته

فوت ۷۱ بیمار مبتلا به کرونا و شناسایی ۵۹۶۸ مورد جدید طی ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۱ دی ماه اعلام کرد.
فوت ۸۲ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ گذشته

فوت ۸۲ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۰ دی ماه اعلام کرد.
 جان باختن ۱۰۳ بیمار دیگر کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

جان باختن ۱۰۳ بیمار دیگر کووید۱۹ در شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۸ دی ماه اعلام کرد.
جان باختن ۸۲ بیمار و شناسایی ۶۲۸۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

جان باختن ۸۲ بیمار و شناسایی ۶۲۸۳ بیمار جدید کووید۱۹ در کشور

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۷ دی ماه اعلام کرد.
شناسایی ۶۱۱۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته

شناسایی ۶۱۱۳ بیمار جدید مبتلا به کرونا طی ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۶ دی ماه اعلام کرد.
فوت ۱۱۰ بیمار کووید۱۹در طول ۲۴ ساعت گذشته

فوت ۱۱۰ بیمار کووید۱۹در طول ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۵ دی ماه اعلام کرد.
فوت ۱۰۲ بیمار کووید۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته

فوت ۱۰۲ بیمار کووید۱۹ طی ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۴ دی ماه اعلام کرد.
فوت ۱۰۱ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ گذشته

فوت ۱۰۱ بیمار مبتلا به کرونا طی ۲۴ گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۳ دی ماه اعلام کرد.
فوت ۱۴۹ بیمار مبتلا کرونا در ۲۴ گذشته

فوت ۱۴۹ بیمار مبتلا کرونا در ۲۴ گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۱۰ دی ماه اعلام کرد.
 فوت ۱۳۲ بیمار مبتلا به کرونا و شناسایی ۶۱۰۸ مورد جدید طی شبانه روز گذشته

فوت ۱۳۲ بیمار مبتلا به کرونا و شناسایی ۶۱۰۸ مورد جدید طی شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۹ دی ماه اعلام کرد.
فوت ۱۲۱ بیمار مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

فوت ۱۲۱ بیمار مبتلا به کرونا در ۲۴ ساعت گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۸ دی ماه اعلام کرد.
 ۱۱۹ فوتی و۵۵۰۰ بیمار جدید کرونا طی شبانه روز گذشته

۱۱۹ فوتی و۵۵۰۰ بیمار جدید کرونا طی شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۷ دی ماه اعلام کرد .
 ۱۳۴ فوتی جدید کرونا

۱۳۴ فوتی جدید کرونا

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۶ دی ماه اعلام کرد.
فوت ۱۵۳ بیمار کووید۱۹ و شناسایی ۶۲۶۱ مورد جدید طی شبانه روز گذشته

فوت ۱۵۳ بیمار کووید۱۹ و شناسایی ۶۲۶۱ مورد جدید طی شبانه روز گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۳ دی ماه اعلام کرد.
مجموع قربانیان کووید۱۹ در کشور از ۵۴ هزار نفر گذشت

مجموع قربانیان کووید۱۹ در کشور از ۵۴ هزار نفر گذشت

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲ دی ماه اعلام کرد.
 ۱۹۱ بیمار کووید۱۹ دیگر جان خود را از دست دادند

۱۹۱ بیمار کووید۱۹ دیگر جان خود را از دست دادند

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا یکم دی ماه اعلام کرد.
 فوت ۱۷۵ بیمار کووید۱۹ طی ۲۴ گذشته

فوت ۱۷۵ بیمار کووید۱۹ طی ۲۴ گذشته

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آخرین آمار مبتلایان به کرونا را تا ۲۹ آذر ماه اعلام کرد.