جمعه, 24 مرداد 1399 :: Friday, 14 August 2020
 

کلیدواژه: ماشین های لوکس

اخذ مالیات از خودروها و خانه های لوکس

اخذ مالیات از خودروها و خانه های لوکس

 رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مورد مصوبات این کمیسیون گفت: اخذ مالیات از خانه های لوکس ۱۰ میلیارد تومان و بالاتر و خودروهای لوکس بالای یک میلیارد تومان در بودجه سال آینده مصوب شد.