پنجشنبه, 7 مرداد 1400 :: Thursday, 29 July 2021
 

کلیدواژه: ماشین های لوکس

اخذ مالیات از خودروها و خانه های لوکس

اخذ مالیات از خودروها و خانه های لوکس

 رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مورد مصوبات این کمیسیون گفت: اخذ مالیات از خانه های لوکس ۱۰ میلیارد تومان و بالاتر و خودروهای لوکس بالای یک میلیارد تومان در بودجه سال آینده مصوب شد.