دوشنبه, 31 شهريور 1399 :: Monday, 21 September 2020
 

کلیدواژه: ناامن کنندگان

مجازات سختی در انتظار ناامن کنندگان جامعه است

مجازات سختی در انتظار ناامن کنندگان جامعه است

رئیس قوه قضاییه تأکید کرد: مجازات سختی در انتظار کسانی است که از خواسته مردم سوءاستفاده کرده و ضمن ایجاد ناامنی اموال عمومی و مردم را تخریب کردند.