چهارشنبه, 27 شهريور 1398 :: Wednesday, 18 September 2019
 

کلیدواژه: حذف قبض

قیمت برق با حذف قبوض کاغذی تغییر نمی‌کند

قیمت برق با حذف قبوض کاغذی تغییر نمی‌کند

سخنگوی صنعت برق گفت: تأکید می کنم که هیچ تغییری در نحوه محاسبه قبوض و یا نرخ‌ها اتفاق نیفتاده و تنها تغییری که صورت گرفته، صرفا نحوه صدور قبوض است که به جای صدور قبوض کاغذی، صدور قبوض به صورت الکترونیکی خواهد بود.