يكشنبه, 24 شهريور 1398 :: Sunday, 15 September 2019
 

کلیدواژه: بولتن

ترامپ جان بولتون را اخراج کرد

ترامپ جان بولتون را اخراج کرد

ترامپ جان بولتون را به دلیل آنچه که اختلاف نظر جدی در بسیاری از مسائل عنوان کرد، اخراج کرد.