دوشنبه, 30 دى 1398 :: Monday, 20 January 2020
 

کلیدواژه: خودرو ارس 2

رونمایی از خودروهای تاکتیکی

رونمایی از خودروهای تاکتیکی "ارس دو" با حضور وزیر دفاع

خودروهای تاکتیکی "ارس دو" در مراسمی با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد.