دوشنبه, 31 شهريور 1399 :: Monday, 21 September 2020
 

کلیدواژه: متخاصم

پنتاگون در بازنویسی کتاب  به گزارش خبرگزاری رویترز:

پنتاگون در بازنویسی کتاب "قانون جنگ" خبرنگاران را "متخاصم " خطاب کرده است

وزارت دفاع آمریکا در بازنویسی  اخیر کتاب "قانون جنگ" خبرنگاران حاضر در صحنه جنگ را بعنوان متخاصم و حتی به تعبیری هدف مشروع تعریف کرده است.