چهارشنبه, 2 مرداد 1398 :: Wednesday, 24 July 2019
 

کلیدواژه: INSTEX

اینستکس به کجا خواهد رسید؟

اینستکس به کجا خواهد رسید؟

پس از خروج آمریکا از برجام و به خطر افتادن این معاهده تاریخی، اروپایی ها خواستار حفظ برجام و ادامه تعهد به آن شدند. در همین راستا، آن ها پس از ماه ها وعده برای دور زدن برخی تحریم های ثانویه اعمالی از سوی آمریکا، پیشنهاد اجرای طرحی را دادند که طی آن سامانه ای به نام اینستکس برای تسهیل مبادلات با ایران ایجاد شود.