پنجشنبه, 5 ارديبهشت 1398 :: Thursday, 25 April 2019
 

کلیدواژه: شیر سنگی

شیر سنگی + فیلم

شیر سنگی + فیلم

یکی از آیین‌های موجود در فرهنگ عشایر بختیاری برپا داشتن شیر سنگی یا « بَرد شیر » بر مزار چهره های ماندگار، سرشناس و بزرگ ایل است.