سه شنبه, 26 شهريور 1398 :: Tuesday, 17 September 2019
 

کلیدواژه: صرافی ملی

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۶/۲۰

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۶/۲۰

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها امروز ۱۱هزار و ۶۰۰ تومان و قیمت یورو ۱۲هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده است.
قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۶/۱۶

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۶/۱۶

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها امروز ۱۱هزار و ۴۰۰ تومان و قیمت یورو ۱۲هزار و ۶۵۰ تومان تعیین شده است.
قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز

قیمت دلار و یورو در بازار آزاد و صرافی های بانکی نسبت به روز قبل کاهش یافته و برهمین اساس قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۱هزار و ۵۵۰ تومان و قیمت یورو ۱۳ هزار تومان تعیین شده است.
قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۵/۲۶

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۵/۲۶

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۱ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت یورو ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است.
قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۵/۲۰

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۵/۲۰

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۱ هزار و ۸۰۰ تومان و قیمت یورو ۱۳ هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است.
قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۵/۱۹

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۵/۱۹

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۱ هزار و ۸۵۰ تومان و قیمت یورو ۱۳ هزار و ۳۵۰ تومان تعیین شده است.
قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۵/۱۵

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۵/۱۵

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان و قیمت یورو ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان تعیین شده است.
قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۵/۰۷

قیمت دلار و قیمت یورو در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۵/۰۷

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۲ هزار و ۵۰ تومان و قیمت یورو ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۴/۱۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۴/۱۸

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش ۱۰۰ تومانی نسبت به صبح دیروز ۱۲ هزار و ۷۵۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۴/۱۶

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۴/۱۶

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش ۱۰۰ تومانی نسبت به روز کاری قبل ۱۳ هزار تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۴/۱۲

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۴/۱۲

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها بدون تغییر نسبت به روز کاری قبل ۱۲ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۴/۰۳

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۴/۰۳

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به روز کاری قبل ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۴/۰۲

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۴/۰۲

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها بدون تغییر نسبت به روز کاری قبل ۱۳ هزار تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۳/۲۷

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۳/۲۷

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به روز کاری قبل ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۳/۲۵

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۳/۲۵

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به روز کاری قبل ۱۲ هزار و ۹۵۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۳/۱

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۳/۱

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به روز قبل ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۳/۱۲

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۳/۱۲

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به روز قبل ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۲/۳۱

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۲/۳۱

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش ۵۰ تومانی نسبت به روز قبل ۱۳ هزار و ۷۵۰ تومان تعیین شده است.
قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۳ هزاری شد

قیمت دلار در صرافی‌های بانکی ۱۳ هزاری شد

همزمان با تشدید ریزش قیمت‌ها در بازار آزاد، قیمت دلار در صرافی‌های بانکی با کاهش چند مرحله ای نسبت به صبح امروز، وارد کانال ۱۳ هزار تومان شد.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۲/۲۴

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۲/۲۴

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها بدون تغییر نسبت به روز قبل ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۲/۲۱

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۲/۲۱

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با کاهش نسبت به آخرین روز هفته قبل ۱۵ هزار و ۲۸۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۲/۱۸

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۲/۱۸

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها با افزایش نسبت به دیروز ۱۴ هزار و ۹۹۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۲/۱۴

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۲/۱۴

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۴ هزار و ۳۵۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۲/۰۷

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۲/۰۷

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۲/۰۴

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۲/۰۴

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۱/۲۷

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۱/۲۷

 قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۱/۲۶

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۱/۲۶

 قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۳ هزار و ۶۹۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۱/۱۰

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۸/۰۱/۱۰

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۳ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۷/۱۲/۲۶

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۷/۱۲/۲۶

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۲ هزار و ۹۹۰ تومان تعیین شده است.
قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۷/۱۲/۲۵

قیمت ارز در صرافی ملی امروز ۹۷/۱۲/۲۵

قیمت دلار در صرافی‌های بانک‌ها ۱۳ هزار و ۹۰ تومان تعیین شده است.