چهارشنبه, 2 مرداد 1398 :: Wednesday, 24 July 2019
 

کلیدواژه: مداخله آمریکا در روسیه

مردم روسیه، آمریکایی‌ها را مداخله‌گر می‌دانند

مردم روسیه، آمریکایی‌ها را مداخله‌گر می‌دانند

طبق نتایج یک نظرسنجی، اکثریت مردم روسیه معتقدند آمریکا در امور داخلی کشورهای دیگر دخالت می‌کند.