پنجشنبه, 9 بهمن 1399 :: Thursday, 28 January 2021
 

کلیدواژه: تجارت نفت

ایران و کره جنوبی قرارداد تجارت نفت در برابر کالا امضا کردند

ایران و کره جنوبی قرارداد تجارت نفت در برابر کالا امضا کردند

ایران قراردادی با کره جنوبی برای تجارت نفت در ازای کالا امضا کرده است. این قرارداد بخشی از یک استراتژی بزرگ برای دور زدن تحریم های اعمال شده بر ایران است.
روسیه به دنبال تجارت نفت با ارزهای ملی ایران و ترکیه است

روسیه به دنبال تجارت نفت با ارزهای ملی ایران و ترکیه است

وزیر انرژی روسیه گفت: روسیه امکان تجارت نفت با ارز های ملی با ایران و ترکیه را بررسی می کند، چرا که تفاهم کلی در این مورد وجود دارد و باید به سوی استفاده از ارزهای ملی در پرداخت ها حرکت کرد.