پنجشنبه, 30 خرداد 1398 :: Thursday, 20 June 2019
 

کلیدواژه: شلکی ناو امریکایی به هواپیمای مسافربری ایران

عکس نوشته های

عکس نوشته های "هفته حقوق بشر آمریکایی"

رخدادهای ششم تا دوازدوم تیر ماه 1360 با عنوان هفته حقوق بشر آمریکایی (از بمب گذاری تا ساقط کردن هواپیمایی ایرانی توسط آمریکا) در قالب عکس نوشته ببینید.   ...