سه شنبه, 8 بهمن 1398 :: Tuesday, 28 January 2020
 

کلیدواژه: حسین جابری انصاری

"بهرام قاسمی" سخنگوی وزارت خارجه شد

وزیر امور خارجه "بهرام قاسمی" را بعنوان سخنگو و رئیس جدید مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارتخارجه منصوب کرد.