يكشنبه, 6 بهمن 1398 :: Sunday, 26 January 2020
 

کلیدواژه: ازادراه

 ۳۶۰۰ متر از آزادراه رشت - قزوین به‌صورت موقت زیر بار ترافیک رفت

۳۶۰۰ متر از آزادراه رشت - قزوین به‌صورت موقت زیر بار ترافیک رفت

 ۳۶۰۰ متر از ادامه آزادراه رشت - قزوین در باند برگشت امروز با حضور معاون رئیس‌جمهور به‌صورت موقت بازگشایی شد و زیر بار ترافیک رفت.