پنجشنبه, 23 مرداد 1399 :: Thursday, 13 August 2020
 

کلیدواژه: ازادراه

 ۳۶۰۰ متر از آزادراه رشت - قزوین به‌صورت موقت زیر بار ترافیک رفت

۳۶۰۰ متر از آزادراه رشت - قزوین به‌صورت موقت زیر بار ترافیک رفت

 ۳۶۰۰ متر از ادامه آزادراه رشت - قزوین در باند برگشت امروز با حضور معاون رئیس‌جمهور به‌صورت موقت بازگشایی شد و زیر بار ترافیک رفت.