چهارشنبه, 25 تير 1399 :: Wednesday, 15 July 2020
 

کلیدواژه: نتایج اولیه رسمی شمارش آرای انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران

نتایج اولیه رسمی شمارش آرای انتخابات

نتایج اولیه رسمی شمارش آرای انتخابات "مجلس خبرگان" در استان تهران

نتایج اولیه رسمی شمارش آرای انتخابات مجلس خبرگان در استان تهران اعلام شد