شنبه, 13 آذر 1400 :: Saturday, 4 December 2021
 

کلیدواژه: رئیس انجمن تغذیه ایران

 باورهای اشتباه تغذیه‌ای درباره کاهش وزن

باورهای اشتباه تغذیه‌ای درباره کاهش وزن

نایب رئیس انجمن تغذیه ایران با اشاره به برخی باورهای اشتباه تغذیه‌ای درباره کاهش وزن، راهکارهای ثابت ماندن وزن بدن را تشریح کرد.