پنجشنبه, 27 دى 1397 :: Thursday, 17 January 2019
 

کلیدواژه: نعمتی

نعمتی: دیوار کشی اطراف مجلس دست قوه مقننه نیست

نعمتی: دیوار کشی اطراف مجلس دست قوه مقننه نیست

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت نهادهای امنیتی متولی دیوارکشی اطراف مجلس هستند.