پنجشنبه, 27 دى 1397 :: Thursday, 17 January 2019
 

کلیدواژه: استجازه

برگ زرین در پرونده اجرای عدالت

برگ زرین در پرونده اجرای عدالت

امروز که مدتی از شروع کار دادگاه های ویژه متهمین فساد اقتصادی میگذرد شاهد آن هستیم که دانه درشت های زیادی در دادگاه عدل تا پای محاکمه رفته اند و تاوان چوب هایی که لای چرخ نظام اقتصادی کشور کرده بودند را پس دادند.
وقتی

وقتی "استجازه" از رهبری به کام بعضی ها تلخ می شود

چندی پیش نامه نگاری رئیس قوه قضائیه با مقام معظم رهبری در صدر رسانه ها بساط گفتگوی اهالی رسانه را فراهم آورد. مخالفت ها و موافقت هایی با این فرایند محترمانه صورت گرفت تا سخنگوی قوه قضائیه و آیت الله آملی لاریجانی درباره آن به اظهار نظر پرداختند.