•  دو میلیارد نفر در دنیا گرسنگی پنهان دارند

    دو میلیارد نفر در دنیا گرسنگی پنهان دارند

    رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور گفت: گرسنگی پنهان به معنی سیری ظاهری و حتی چاقی همراه با کمبود مواد مغذی در سلول هاست. حدود دو میلیارد نفر در دنیا به گرسنگی سلولی مبتلا هستند.
سه شنبه, 21 آذر 1396 :: Tuesday, 12 December 2017